products-产品中心

当前位置:首页 > 产品中心 > CSI数据采集器

RR-23LW叶面结露传感器

时间:2019-06-12 14:56

    RR-23LW是雨根科技自主研发生产的叶面结露传感器,用来模拟自然叶片表面的干湿程度。通过测量表面电阻反馈的电压值的大小反映叶面上结露情况。用户还可以根据需要设定采集输出电压的频率,以及某一个电压值作为干湿分界点,从而可以输出干湿转变的时间点,进而得出叶面干湿各自的时间。

                                                                                            
主要参数
供电电压:5~15VDC;
输出电压:0.2~1V;
工作温度:0~70℃(0℃以下信号无意义);
尺寸:114.5mm长×19.1mm宽×0.8mm高;
模拟自然叶片表面的湿度,反映叶面上结露情况。