products-产品中心

当前位置:首页 > 产品中心 > CSI数据采集器

RR-SR40株高传感器

时间:2019-04-12 16:27

    美国AVALON公司生产的株高传感器,使用超声波传感元件,可以测量自然条件下的作物高度变化,可用于农业、园艺、生态、温室等多个植物生态研究领域。
                                                                                  
主要参数
量程:0.5~2m;
精度:±1.0 cm 或 ±0.4%;
分辨率:0.25mm;
尺寸:5.5cm直径×8.5cm长度;
传感器重量:约170克。